vineri, 28 august 2015

Programe de conversie profesională propuse pentru anul universitar 2015/2016

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează programe de conversie profesională.
Acestea sunt destinate cadrelor didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Perioada de admitere - Sesiunea din septembrie:
  • 7 – 9 septembrie: înscrierea;
  • 10 – 12 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Actele necesare pentru înscriere
· diploma de Licenţă (sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.) şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
· diploma de Bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
· adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate (în original), vizată de ISJ;
· copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
· certificat de naştere, în copie legalizată;
· certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
· adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară precizarea „apt pentru efort fizic”;
· alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc.).


Click aici pentru mai multe detalii legate de programele de conversie profesională propuse, condițiile de admitere, taxele de înscriere, taxele de școlarizare, numărul  minim și maxim de locuri propuse


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu